รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นางสาวจิตรลดา จิตรมั่นจิตรลดา จิตรมั่นโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี12/11/2018
2นายอิสมาแอฮานอรพศ.หาดใหญ่ฝ่ายรังสีวิทยา12/11/2018
3นางสาววาทิณีบุระโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีรังสีรักษา12/11/2018
4นายธนดลไชยเสนสถาบันมะเร็งแห่งชาติกลุ่มงานรังสีรักษา14/11/2018
5นางสาวอุไรรัตน์ แก้วบุญเพิ่มโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีรังสีรักษา11/12/2018