รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
หลักสูตร “Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast”
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นายสมโภชน์ย่อยกระโทกโรงพยาบาลมะเร็งลำปางงานพยาธิทยากายวิภาค04/12/2018
2นางสาวยุภา สร้อยแม้นฝ่ายพยาธิวิทยาโรงพยาบาลเลิดสิน07/01/2019
3น.ส.วรัญญาปุญญฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พยาธิวิทยาและนิติเวช07/01/2019
4นางสาวขันทอง สืบจากห้องปฏิบัติการหจก.ศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บ09/01/2019
5นางสาวจิตอาภาศรีสุขโรงพยาบาลชลบุรีพยาธิวิทยากายวิภาค09/01/2019
6นางสาวหทัยรัตน์บุญอำนวยสุข์N Health Pathology รพ.กรุงเทพภูเก็ตPathology Laboratory14/01/2019
7นายนวาริทธิ์ดาบพิมพ์ศรีโรงพยาบาลสกลนครกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค14/01/2019
8นางสาววิรุณรักษ์ลิขิตานุภาพคณะแพทยศาสตร์ คณะศิริราชพยาบาลหน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา21/01/2019
9นายพีรวัสภารารพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามพยาธิวิทยา07/02/2019