21 กุมภาพันธ์ 2561
You are here >   หน้าหลัก
Register  |  Login 

 

 

 รถดิจิตอลแมมโมแกรม
Minimize

VDO วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
ตอน รถดิจิตอลแมมโมแกรม

 ความเชื่อที่ผิด
Minimize

VDO ความเชื่อที่ผิด :
ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องตรวจสุขภาพ
วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

 ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: surgerylampang
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 269

People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now:

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
Minimize
 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง” ภาคประชาชน 2561 
 ขอเชิญสูติ – นรีแพทย์สมัครอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer 
 หลักสูตร “การผ่าตัดมะเร็งเต้านม” (Oncoplastic Breast Surgery) 
 โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology) 
 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast 
 ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561) 
 ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 
 VDO การบรรยาย อาจารย์ชำนิ การประชุม NCI 4.0 
 VDO อาจารย์ชำนิการประชุม NCI4.0 
 ดาว์นโหลดเอกสารอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี หลักสูตร 2 เดือน  
 บทความการจัดการความรู้
Minimize
 บทความวิชาการ/ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
Minimize
 วารสารโรคมะเร็ง
Minimize
 ข่าวโรคมะเร็งจากหนังสือพิมพ์/Online
Minimize
 VDO ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
Minimize