19 มกราคม 2562
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 

 

  
Minimize
 KM News
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ดาว์นโหลดเอกสารการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14

 

posted @ 2 มกราคม 2562 11:53 by kmadmin

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast”

 

posted @ 20 พฤศจิกายน 2561 15:58 by kmadmin

ขอเชิญนักฟิสิกส์การแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา”

 

posted @ 12 พฤศจิกายน 2561 10:04 by kmadmin

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561)

 

posted @ 10 ตุลาคม 2560 13:34 by kmadmin

ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

 

posted @ 3 กรกฎาคม 2560 14:46 by kmadmin

VDO การบรรยาย อาจารย์ชำนิ การประชุม NCI 4.0

 

posted @ 30 พฤษภาคม 2560 15:45 by kmadmin

VDO อาจารย์ชำนิการประชุม NCI4.0

 

posted @ 30 พฤษภาคม 2560 11:09 by kmadmin

ดาว์นโหลดเอกสารอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี หลักสูตร 2 เดือน

 

posted @ 8 สิงหาคม 2559 14:39 by pooky

ดาว์นโหลดเอกสารการอบรมหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์ในกลุ่มอาเซียน

 

posted @ 16 กรกฎาคม 2558 8:50 by pooky

WHO HPV LabNet - Newsletter No.8 Download Free

 

posted @ 22 ธันวาคม 2553 14:22 by admin

Previous Page | Next Page