24 มีนาคม 2562
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 

 

  
Minimize
 KM News
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Articles from E-Learning

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 14 เลิกสูบบุหรี่ลดโรคมะเร็งปอด

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:30 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 13 ปลอดโรคมะเร็งปอด

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:29 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 12 รู้ทัน ป้องกันมะเร็งช่องปาก

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:21 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 11 รวมใจ ต้านภัย มะเร็งกล่องเสียง

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:20 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 10 การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:19 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 9 เลี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:19 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 8 รู้ทันมะเร็งตับ

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:18 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 7 มะเร็งเต้านม กันไว้ดีกว่าแก้

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:16 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 6 มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:16 by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอน ที่ 5 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

posted @ 23 มีนาคม 2558 14:15 by pooky

Previous Page | Next Page