24 มีนาคม 2562
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

วันที่ 13 มิถุนายน 2557

วันที่ 13 มิถุนายน 2557

เรื่อง : A prospective randomized trial comparing hypofractionation with conventional fractionation radiotherapy for T1-2 glottic squamous cell carcinomas: results of a Korean Radiation Oncology Group (KROG-0201) study

แพทย์ผู้อ่าน : นายแพทย์พีรวิชญ์  ทัพวงษ์ 

posted @ 4 กรกฎาคม 2557 14:38 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

A prospective randomized trial comparing hypofractionation with conventional fractionation radiotherapy.

posted @ 4 มกราคม 2559 15:04 by replica rolex


Click here to post a comment