Friday, July 10, 2020
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

เนื้อแปรรูปทำให้เป็นโรคมะเร็ง

เนื้อแปรรูปทำให้เป็นโรคมะเร็ง

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 The International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง มะเร็งของ WHO (องค์การอนามัยโลก) โดยผู้เชี่ยวชาญ 22 ท่านจาก 10 ประเทศ ได้พิจารณาผลงานวิจัยในโลกกว่า 800 รายงานและสรุปให้ processed meat (เนื้อแปรรูป) เป็นสารอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ม Group I และยังสรุปว่า red meat (เนื้อที่มีสีแดงหรือคล้ำก่อนการทำอาหาร) น่าจะ (probably) ทำให้เกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ด้วย แต่ WHO จัดให้ red meatอยู่ในกลุ่ม Group IIA

      Processed meat (เนื้อแปรรูป) คืออะไร? เนื้อแปรรูปไม่ใช่เนื้อสด แต่เป็นเนื้อที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำให้รสชาติดีขึ้น เช่น salting (ใช้ความเค็ม), curing (ย่าง บ่ม อบ รม ผึ่ง), fermentation (หมัก), smoking (รมควัน) และทeให้เก็บไว้ได้นาน เช่น เบคอน (bacon), ไส้กรอก (sausage) เนื้อตากแห้ง หรือเนื้อแดดเดียว (beef jerky), hot dogs, เนื้อกระป๋อง, pepperoni, แฮม รวมทั้งไก่ เครื่องใน และเลือดที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ นี้

     ส่วน red meat (เนื้อแดงหรือคล้ำ) คือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่เอามาปรุงอาหารเลย คือ เนื้อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว (รวมทั้ง veal เนื้อลูกวัว) และ (ลูกแกะ หรือ lamb), multon (แกะที่โตเต็มที่แล้ว) แพะ ม้า หมู ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าการรับประทานเนื้อแปรรูปวันละ 50 กรัมทุกวัน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ 18% ยิ่งรับประทานมากก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

     ถ้าจะแปลให้ง่ายสำหรับประชาชนก็คือ ชาวอเมริกันแต่ละคนโดยเฉลี่ยมีความเสี่ยงในชีวิตที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 5% แต่ถ้ารับประทานเนื้อแปรรูป 50 กรัม (เบคอน 1-2 ชิ้น หรือไส้กรอก 1 ชิ้น) ทุกวันตลอดชีวิต ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นจาก5% เป็นเกือบ 6% (5.9%)

     การแบ่งกลุ่มสารหรืออาหารต่าง ๆของ IARC

1. Group I คือ processed meat  ซึ่งทำให้เกิดมะเร็ง ในกลุ่มนี้มีบุหรี่ asbestos,แอลกอฮอล์ด้วย แต่ทำให้เป็นมะเร็งมากน้อยไม่เท่ากัน

2. Group IIA คือ probably (น่าจะ) ทำให้เกิดมะเร็ง

3. Group IIB คือ possibly (อาจจะ) ทำให้เกิดมะเร็ง

4. Group III คือ not classifiable as a cause of cancer (ไม่ทำให้เป็นมะเร็ง)

5. Group IV คือ probably not a cause of cancer (ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของมะเร็ง)

     ตัวอย่างของสาร หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ ทำให้เกิดมะเร็งคือ บุหรี่ทำให้เกิด 86% ของ

มะเร็งทั้งหมดของปอด หรือ 19% ของมะเร็งทั้งหมดทุกอวัยวะ เนื้อแปรรูปและเนื้อแดงทำให้เกิดมะเร็ง 21% ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ 3% ของมะเร็งทั้งหมด ถ้าไม่สูบบุหรี่เลย ใน UK (สหราชอาณาจักร) จะลดการเกิด มะเร็ง ได้ 64,500 รายต่อปี ถ้าไม่รับประทานเนื้อแปรรูปเลยจะลดได้ 8,800 รายต่อปี

     องค์การอนามัยโลกแถลงว่า การตายจากโรคมะเร็งทั่วโลก (ประเมินจากสาเหตุ)

1. 34,000 คน ตายจากการรับประทาน processed meat เช่น เบคอน, hot dogs,ไส้กรอก, cold cuts (แฮม)

2. 50,000 คน ตายจาก red meat เช่น fresh hamburger, เนื้อวัว (ถ้า red meateให้เกิดมะเร็ง)

3. 200,000 คน ตายจากอากาศเป็นพิษ (การเผาผลาญของพลังงาน)

4. 600,000 คน ตายจากแอลกอฮอล์ ทั้ง liquor (คือเหล้า สุรา เช่น วิสกี้) เบียร์ ไวน์ แต่ถ้าเอาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจากพิษของแอลกอฮอล์ เท่ากับ 3.3 ล้านคนต่อปี

5. 1,000,000 คน ตายจากบุหรี่ cigar, ไปป์ (pipe)

     WHO เพียงแต่บอกว่าเนื้อแปรรูปทำให้เกิดมะเร็งได้ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมากเป็นน้อย หรือรับประทานแค่ไหนจึงจะปลอดภัยบอกว่าเนื้อแดงน่าจะทำให้เป็นมะเร็ง (probably) แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้รับประทาน เพราะเนื้อแดง ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ เชน่ มีโปรตนี สังกะสี เหล็ก วิตามินบี 12 ยังรับประทานได้ทั้ง processed meat และ red meat ถ้าชอบ แต่อย่ารับประทานมากไปหรือบ่อยไป ถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรรับประทานเลย

     การเกิดมะเร็งมีหลายสาเหตุ ตั้งแต่กรรมพันธุ์ พฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหาร หรือวิธีทำอาหาร ที่ไม่ดีคือ เนื้อแปรรูป เนื้อแดง การปิ้ง ย่าง หมัก ดอง ของเค็ม ของหวาน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้น้อย โดยสรุปก็คือ ทำตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ คือ เดินสายกลางในชีวิตน่าจะดีที่สุด Hippocrates (บิดาทางการแพทย์หลายพันปีมาแล้ว) เคยกล่าวไว้ว่า การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยที่สุดและถ้าแถมด้วยการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่ใช้สิ่งเสพติด ยิ่งดีใหญ่

 

 

 

ที่มา : The Medical News ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558 หน้าที่ 24

posted @ Thursday, March 31, 2016 3:18 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment