21 เมษายน 2561
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

(หลักสูตร ๑ เดือน)

จัดโดย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ                                      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

----------------------------------------

 

ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑.หลักสูตรแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS)

๒.หลักสูตรการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย(Mammogram)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 - โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย
 - หนังสือเชิญ
 

    
 

 

    

๑.หลักสูตรแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม                                 ๒.หลักสูตรการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย(Mammogram)

  ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙                                          ระหว่างวันที่ ๑  – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

                           

                                                                                                               

                                                                                                

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทร. 02 2026800 ต่อ 2205,2238
E- mail : nci.academic@gmail.com
 

 

posted @ 7 เมษายน 2559 14:40 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

An insane collection of Louis Vuitton Bags with safe shipping and easy returns. New and vintage styles, all guaranteed authentic and majorly on sale.

posted @ 21 ตุลาคม 2559 14:32 by cheap louis vuitton


Discover the best advantages of buying a Replica Rolex Watch and already feel the pleasure of being part of the users of the most wanted brand in the world.

posted @ 15 มิถุนายน 2560 13:08 by replica rolex


Click here to post a comment