Sunday, January 26, 2020
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Afatinib รักษามะเร็งปอด NSCLC

Afatinib รักษามะเร็งปอด NSCLC

     Afatinib (G ilotrif) ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้จำหน่ายแล้วสำหรับใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (nonsmall cell lung cancer) ระยะแพร่กระจาย โดยที่เซลล์มะเร็งมีการก่อกลายพันธุ์ของยีน epidermal growth factor receptor (EGFR) เมื่อตรวจโดยใช้ชุดทดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก FDA

     โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการตายสูงทั้งในหญิงและชาย ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดราว 228,190 ราย และจะมีผู้เสียชีวิต 159,480 รายในปีนี้ ประมาณ 85% ของมะเร็งปอดเป็นชนิด NSCLC และพบการก่อกลายพันธุ์ของยีน EGFR ในคนไข้ราว 10% การก่อกลายพันธุ์นี้พบที่ยีน EGFR exon 19 หายไปหรือมีการแทนที่ exon 21 L858R

     ยา Afatinib เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคแนส ซึ่งยับยั้งการสร้างโปรตีนที่ไปช่วยให้เซลล์ มะเร็งเติบโต ได้ผลสำหรับการก่อกลายพันธุ์ที่เฉพาะซึ่งต้องตรวจโดยชุดตรวจ EGFR RGQ PCR Kit ก่อนใช้ยา Afatinib นับเป็นยาตัวที่สองในปีนี้ที่ FDA อนุมัติให้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอด NSCLC ระยะแพร่กระจายในคนไข้ที่มียีน EGFR exon 19 หายไปหรือมี exon 21 L858R ถูกแทนที่ การอนุมัติชุดตรวจยีนและตัวยาที่มาพร้อมกันเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการรักษามะเร็งให้คนไข้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาดีขึ้น

     ยา Afatinib ผ่านการทดสอบทางคลินิกในคนไข้ 345 รายที่เป็นมะเร็ง NSCLC ระยะแพร่กระจาย ซึ่งมี EGFR ก่อกลายพันธุ์ คนไข้จะได้รับการสุ่มให้ได้รับยา Afatinib หรือให้ยาเคมีบำบัด Pemetrexed และยา Cisplatin 6 รอบ กลุ่มคนไข้ที่ได้รับยา Afatinib มีการชะลอการเจริญของมะเร็งช้ากว่ากลุ่มที่ใช้เคมีบำบัด 4.2 เดือน แต่อายุเฉลี่ยของคนไข้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

     อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้ยา Afatinib ได้แก่ ท้องร่วง ผิวหนังพุพองคล้ายสิว ผิวแห้ง คัน มีการอักเสบบริเวณปาก ผิวหนังรอบ ๆ เล็บติดเชื้อเบื่ออาหาร นํ้าหนักตัวลด มีเลือดกำเดาออกหรือนํ้ามูกไหล ตาอักเสบ และมีโปแตสเซียมในเลือดตํ่า อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงคือ ท้องเสีย ซึ่งอาจทำให้เกิดไตวาย และการขาดนํ้า ผื่นขั้นรุนแรง ปอดอักเสบ และพิษต่อตับ

     ยา Afatinib จัดอยู่ในกลุ่มยากำพร้า เพราะเป็นยาที่มุ่งรักษาโรคที่เป็นกันน้อย หรือเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่2 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองให้จำหน่ายได้แต่ผู้เดียวนาน 7 ปี บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ผู้ผลิตยานี้ได้ทุ่มทุนโครงการวิจัยทางคลินิก LUX-Lung ซึ่งรวมถึง LUX-Lung 3 นับเป็นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับโรคมะเร็งปอดที่มีการก่อกลายพันธุ์ของ EGFR สำหรับ NSCLC ทั้งชนิดอยู่กับที่และชนิดแพร่กระจาย

     บริษัทผู้ผลิตชุดทดสอบคือ QIAGEN อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ผลิตชุดทดสอบ therascreen EGFR RGQ PCR เพื่อค้นหาคนไข้ที่มีการก่อกลายพันธุ์ของ EGFR

     ยา Afatinib นับเป็นยารักษาโรคมะเร็งตัวแรกของบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ซึ่งทำงานร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์นานาประเทศและศูนย์มะเร็งชั้นนำหลายแห่ง เพื่อพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นชิ้นเนื้อและมะเร็งของเลือด

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 181 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 หน้าที่ 11

posted @ Tuesday, April 19, 2016 10:38 AM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment