21 เมษายน 2561
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

รักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยน้องหมา

รักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยน้องหมา

          Medscape Medical News: ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดควบคู่กับการฉายแสงมีความรู้สึกทางอารมณ์และสังคมที่ดีขึ้นเมื่อได้เล่นกับสุนัข โดยมีหลักฐานข้อมูลจากการศึกษาของ Stewart Fleishman จากสถาบัน Continuum Cancer Centers of New Yorks ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์และสังคมของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการฉายแสงข้อมูลที่ได้มาจากผู้ป่วยจำนวน 37 รายที่ป่วยเป็นมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ และเกือบทั้งหมดอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว

     การรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการฉายแสงนี้มักจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก และสร้างผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วย เช่น ทำให้เกิดความเจ็บปวด มีแผล มีผื่น กลืนอาหารลำบาก เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทางอารมณ์และสังคมที่ถดถอย

     การพิจารณานำเอาสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝึกแล้วมาช่วยในกระบวนการรักษา (Animal-assisted therapy) โดยให้ผู้ป่วยได้สัมผัส พูดคุย หรือเล่นด้วย ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์และความสุขทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่า ค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาวะทางอารมณ์และสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 199 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หน้าที่ 4

posted @ 23 พฤษภาคม 2559 9:19 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Retailing the world's finest luxury watches since 1924. Browse the best Swiss watch brands, including Rolex, Cartier and more. 4 years 0% APR representative.

posted @ 21 ตุลาคม 2559 14:41 by swiss replica watches


Secondewijzer heeft een goede ouderwetse vegen van de Japanse automatische beweging,

posted @ 22 พฤศจิกายน 2559 12:11 by replica horloges


Check out some more pics below and let me know how you like it.

posted @ 22 พฤศจิกายน 2559 12:12 by replica horloges kopen


Shop Hermès women's handbags! Plus discover other bags, small leather goods, notebooks and more.

posted @ 15 มิถุนายน 2560 13:26 by hermes replica handbags


good

posted @ 5 กรกฎาคม 2560 13:08 by christian louboutin outlet uk


Click here to post a comment