12 ธันวาคม 2561
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ยาปฏิชีวนะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างการให้ยาเคมีในเด็ก

ยาปฏิชีวนะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างการให้ยาเคมีในเด็ก

          Medscape Medical News: การให้ยาเคมีบำบัดในครั้งแรกสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว acute lymphocytic leukemia (ALL) มักทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างมากจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ แต่ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า การให้ยาปฏิชีวนะในระยะนี้ช่วยทำให้การติดเชื้อลดลงได้อย่างชัดเจน

          ในอดีตการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กที่ได้รับยาเคมีบำบัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติกันโดยทั่วไปเนื่องจากคาดว่าอาจมีผลทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ Clostridium difficile ได้มากขึ้น Lewis Silverman ผู้อำนวยการศูนย์ Hematologic Malignancy Center ของ Dana Farber Cancer Institute (DFCI) และคณะผู้วิจัยในอีก 9 สถาบันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลดีของการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อในเด็กที่ป่วยเป็นโรค ALL และได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตราการเกิดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมถึงอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่ดื้อต่อยาและการติดเชื้อราในผู้ป่วย ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค ALL ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2015 จำนวน 229 คนได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการศึกษานี้ โดยได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolone ควบคู่ไปกับยาเคมีบำบัดซึ่งได้แก่ vincristine, methylprednisolone, doxorubicin, low-dose methotrexate และ pegylated L-asparaginase และให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งจำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มกลับมาสู่ระดับปกติผลการศึกษาพบว่า การให้ยาด้วยวิธีการดังกล่าวนี้สามารถทำให้อัตราการติดเชื้อในอาสาสมัครลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่งและลดอัตราการเสียชีวิตด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันโดยการติดเชื้อที่พบว่าลดลงอย่างชัดเจนนั้นเป็นการติดเชื้อที่เกิดจาก Gramnegative rods, S. aureus, S. viridans ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวบ่งชี้ว่าในอนาคตหากผลการวิจัยได้รับการยืนยันมากพอ การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 209 ประจำเดือนธันวาคม 2558 หน้าที่ 5

 

posted @ 27 พฤษภาคม 2559 15:20 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Ralph Lauren Outlet UK: all 16 opening stores. Get locations, hours, directions, numbers and more. Earn savings on Polo Shirts, Bedding, Shoes, Boots and so on.

posted @ 21 ตุลาคม 2559 14:39 by ralph lauren outlet


There are lots of renowned brand splendid replica bags readily available in market, such as developer LV bags, Gucci style handbags, Chanel designer bags, and various other delicate handbags.

posted @ 18 ตุลาคม 2560 14:47 by Gucci replica handbags


this is very detailed and informational post. Thanks a lot. <a href="https://wifikill.info/apk/">wifikill apk android</a> <a href="https://link2sd.me/apk/">link2sd android</a> <a href="https://apkeditor.top/home/">apk editor apk download</a>

posted @ 31 ตุลาคม 2561 12:26 by pexe jurer


Click here to post a comment