17 สิงหาคม 2560
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ยาปฏิชีวนะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างการให้ยาเคมีในเด็ก

ยาปฏิชีวนะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างการให้ยาเคมีในเด็ก

          Medscape Medical News: การให้ยาเคมีบำบัดในครั้งแรกสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว acute lymphocytic leukemia (ALL) มักทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างมากจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ แต่ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า การให้ยาปฏิชีวนะในระยะนี้ช่วยทำให้การติดเชื้อลดลงได้อย่างชัดเจน

          ในอดีตการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กที่ได้รับยาเคมีบำบัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติกันโดยทั่วไปเนื่องจากคาดว่าอาจมีผลทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ Clostridium difficile ได้มากขึ้น Lewis Silverman ผู้อำนวยการศูนย์ Hematologic Malignancy Center ของ Dana Farber Cancer Institute (DFCI) และคณะผู้วิจัยในอีก 9 สถาบันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลดีของการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อในเด็กที่ป่วยเป็นโรค ALL และได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตราการเกิดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมถึงอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่ดื้อต่อยาและการติดเชื้อราในผู้ป่วย ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค ALL ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2015 จำนวน 229 คนได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการศึกษานี้ โดยได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolone ควบคู่ไปกับยาเคมีบำบัดซึ่งได้แก่ vincristine, methylprednisolone, doxorubicin, low-dose methotrexate และ pegylated L-asparaginase และให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งจำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มกลับมาสู่ระดับปกติผลการศึกษาพบว่า การให้ยาด้วยวิธีการดังกล่าวนี้สามารถทำให้อัตราการติดเชื้อในอาสาสมัครลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่งและลดอัตราการเสียชีวิตด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันโดยการติดเชื้อที่พบว่าลดลงอย่างชัดเจนนั้นเป็นการติดเชื้อที่เกิดจาก Gramnegative rods, S. aureus, S. viridans ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวบ่งชี้ว่าในอนาคตหากผลการวิจัยได้รับการยืนยันมากพอ การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 209 ประจำเดือนธันวาคม 2558 หน้าที่ 5

 

posted @ 27 พฤษภาคม 2559 15:20 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Ralph Lauren Outlet UK: all 16 opening stores. Get locations, hours, directions, numbers and more. Earn savings on Polo Shirts, Bedding, Shoes, Boots and so on.

posted @ 21 ตุลาคม 2559 14:39 by ralph lauren outlet


Click here to post a comment