24 มีนาคม 2560
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login

View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม 7 หลักสูตร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 7 หลักสูตร

 

FNA cytology of breast: Pitfall and interesting rare cases  By  PichetSampatanukul, MD, MSc

Role, Limitation and Reporting of Breast Cytology Specimen By Benjaporn Chaiwun, MD

QUIZ CASES By Malai Muttarak, MD

Axillary Mass: How to Evaluate  By Malai Muttarak, MD

New BI-RADS for mammogram and ultrasound  By Cholatip Wiratkapun MD

Benign Tumors/Lesions of the Breast  By Cholatip Wiratkapun MD

Malignant breast lesions  By Cholatip Wiratkapun MD

Mammographic and Ultrasonographic Features of Gynecomastia and other Male Breast Diseases
 
By Malai Muttarak, MD

Imaging of Pregnancy and Lactating Breast  By Pailin Kongmebhol, MD

Fine Needle Aspiration of Common Breast Lesions  By Dr. Kongpaphop Panya

Evaluation of Breast Calcifications   By Pailin Kongmebhol, MD

Breast fine-needle aspiration: topics and cases of interests   By Pichet Sampatanukul, MD, MSc

Breast cytology: pitfalls and interesting rare cases   By Pichet Sampatanukul, MD, MSc

Systemic Diseases Causing Mammographic Abnormalities   By Malai Muttarak, MD

เคมีบำบัด  อาหารและสมุนไพรผักพื้นบ้านต่อมะเร็งเต้านม   By Kamon Chaiyasit , PhD, FACN

 

 

posted @ 7 มิถุนายน 2559 11:05 by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Great site

posted @ 30 กันยายน 2559 15:00 by http://3zebras.com/tag/kata-kata-lucu/ http://3zebras.com/tag/gambar-lucu/ 3zebras.com/tag/cerita-lucu/


New BI-RADS for mammogram and ultrasound By Cholatip Wiratkapun MD.

posted @ 21 ตุลาคม 2559 14:26 by louis vuitton replica


Click here to post a comment