19 มกราคม 2562
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ไม่แปรงฟัน ระวังมะเร็งช่องปาก

ไม่แปรงฟัน ระวังมะเร็งช่องปาก

     งานวิจัยล่าสุด ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ The Journal Cancer Research ชี้ให้เห็นว่า การไม่แปรงฟันเป็นประจำอาจส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ งานวิจัยชิ้นนี้ทำโดยการตรวจช่องปากของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 122,000 คน หลังจากเวลาผ่านไป 10 ปี พบว่าอาสาสมัครจำนวน 106 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร นักวิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารมีแนวโน้มที่จะมีระดับแบคทีเรีย Tennerella forsythina และ Porphyromonas gingivalis ในช่องปากมากกว่าคนทั่วไปโดยแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคเหงือก นอกจากนี้แบคทีเรีย Tennerella forsythina ยังสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหารถึงร้อยละ 21 อีกด้วย ดังนั้นหากไม่แปรงฟันเป็นประจำ ในช่องปากก็จะมีแบคทีเรียเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

 

ที่มา : HealthToday No.22 February 2018

posted @ 17 เมษายน 2561 13:55 by kmadmin

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment