Tuesday, August 20, 2019
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 Viewing Category

Current Articles | Categories | Search | Syndication

รักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยน้องหมา

Medscape Medical News: ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดควบคู่กับการฉายแสงมีความรู้สึกทางอารมณ์และสังคมที่ดีขึ้นเมื่อได้เล่นกับสุนัข โดยมีหลักฐานข้อมูลจากการศึกษาของ Stewart Fleishman จากสถาบัน Continuum Cancer Centers of New Yorks ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์และสังคมของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการฉายแสงข้อมูลที่ได้มาจากผู้ป่วยจำนวน 37 รายที่ป่วยเป็นมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ และเกือบทั้งหมดอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว

posted @ Monday, May 23, 2016 9:19 AM by pooky

ยารักษาอาการท้องผูกช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งรอดชีวิตได้นานขึ้น

Medscape Medical News: ปัจจุบันมีข้อมูลหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า ยาในกลุ่ม opioids ซึ่งใช้ในการรักษาอาการปวดจากมะเร็งอาจมีส่วนทำให้โรคดำเนินไปเร็วขึ้น โดยอาจมีการกระตุ้นผ่านตัวรับของ opioidsบางชนิดในเนื้อเยื่อมะเร็งและมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ยา methylnaltrexone ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยา opioids อาจช่วยทำให้โรคดำเนินช้าลง และผู้ป่วยมีชีวิตได้นานขึ้น

posted @ Monday, May 23, 2016 9:20 AM by pooky

Akynzeo แก้คลื่นไส้และอาเจียนจากยามะเร็ง

Netupitant + Palonosetron (Akynzeo) ยาแก้อาการคลื่นไส้และอาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัดที่เพิ่งได้รับอนุมัติจาก FDA ยา Palonosetron ชนิดรับประทานได้รับอนุมัติเมื่อปี ค.ศ. 2008 ป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนเฉียบพลัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) หลังจากได้รับยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ส่วน Netupitant เป็นยาใหม่ในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนในระยะยาว (จาก 25-120 ชั่วโมง) หลังจากได้รับยาเคมีบำบัด

posted @ Monday, May 23, 2016 9:19 AM by pooky

มีเซ็กซ์มากป้องกันต่อมลูกหมากจริงหรือ

HealthDay News: ผู้ชายเจ้าชู้โปรดฟัง ผู้ที่หลับนอนกับผู้หญิงจำนวนมากมีโอกาสจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยมีเซ็กซ์ นี่เป็น ผลการวิจัยจากแคนาดา

posted @ Monday, May 23, 2016 9:18 AM by pooky

บำบัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยฮอร์โมน

HealthDay News: การใช้ฮอร์โมนบำบัดรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจด้วยอาจเสี่ยงต่อการตายจากโรคหัวใจ วิธีการรักษาที่เรียกว่า androgen deprivation therapy (ADT) เพื่อลดระดับฮอร์โมนเพศชายเพื่อป้องกันการเจริญของเซลล์มะเร็ง จากการศึกษานี้พบว่าฮอร์โมนตัวนี้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคหัวใจถึง 3 เท่าจากอาการหัวใจวาย

posted @ Friday, May 13, 2016 2:20 PM by pooky

เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรรู้กลยุทธ์

HealthDay News: ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมากยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคและรู้สึก ยากที่จะตัดสินใจในการเลือกวิธีรักษาที่ดี ผลก็คืออาจทำให้คุณภาพในการดูแลรักษาและผลระยะยาวแย่ลงได้

posted @ Friday, May 13, 2016 2:19 PM by pooky

Imbruvica รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

Imbruvica (ibrutinib) เป็นยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเจริญช้าตัวใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติจาก FDA ให้ออกจำหน่ายได้ Imbruvica เป็นยาแค ปซูลใช้รับประทานวันละครั้งรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า chronic lymphocytic leukemia (CLL) ในคนไข้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อนแล้ว FDA ยังอนุมัติให้ใช้กับคนไข้ CLL ที่มียีนก่อกลายพันธุ์ del 17p ซึ่งเกิด เมื่อมีส่วนของโครโมโซม 17 สูญเสียไป คนไข้ CLL ที่มีการก่อกลายพันธุ์ del 17p นับเป็นโรคที่พยากรณ์โรคได้ไม่ดี

posted @ Friday, May 13, 2016 2:18 PM by pooky

ตรวจยีนช่วยการรักษามะเร็งปอด

HealthDay News: การตรวจคัดกรองยีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดช่วยในการรักษาได้ตรงเป้า และยืดอายุคนไข้ได้

posted @ Friday, April 29, 2016 3:51 PM by pooky

พบเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำให้เป็นมะเร็ง

HealthDay News: แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem cell ยังมีข้อโต้แย้ง ผลงานวิจัยใหม่พิสูจน์ว่า เซลล์ที่แตกต่างมีในมนุษย์ จากการติดตามทางพันธุกรรมของนักวิจัยพบว่า มีการก่อกลายพันธุ์ของยีนที่เชื่อมโยงในการเกิดมะเร็ง เขาสามารถสะกดรอยย้อนไปถึงเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง เซลล์เหล่านี้เป็นรากเหง้าของเซลล์มะเร็งที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเจริญและแพร่กระจายเซลล์มะเร็งสเต็มเซลล์มะเร็งสามารถทดแทนตัวเองได้ และสร้างเซลล์มะเร็งชนิดใหม่เช่นเดียวกับที่เซลล์ปกติที่สร้างมาทดแทนได้

posted @ Friday, April 29, 2016 3:51 PM by pooky

Ramucirumab รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

Ramucirumab (Cyramza) เป็นยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ให้ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะก้าวหน้า หรือมะเร็งที่รอยต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (gastroesophageal junction)

posted @ Wednesday, April 27, 2016 3:20 PM by host

Previous Page | Next Page