21 กุมภาพันธ์ 2561
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 

 

  
Minimize
 KM News
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง” ภาคประชาชน 2561

 

posted @ 14 กุมภาพันธ์ 2561 15:22 by kmadmin

หลักสูตร “การผ่าตัดมะเร็งเต้านม” (Oncoplastic Breast Surgery)

 

posted @ 5 มกราคม 2561 15:04 by kmadmin

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology)

 

posted @ 25 ธันวาคม 2560 9:27 by kmadmin

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast

 

posted @ 25 ธันวาคม 2560 9:24 by kmadmin

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561)

 

posted @ 10 ตุลาคม 2560 13:34 by kmadmin

ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

 

posted @ 3 กรกฎาคม 2560 14:46 by kmadmin

VDO การบรรยาย อาจารย์ชำนิ การประชุม NCI 4.0

 

posted @ 30 พฤษภาคม 2560 15:45 by kmadmin

VDO อาจารย์ชำนิการประชุม NCI4.0

 

posted @ 30 พฤษภาคม 2560 11:09 by kmadmin

ดาว์นโหลดเอกสารอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี หลักสูตร 2 เดือน

 

posted @ 8 สิงหาคม 2559 14:39 by pooky

ดาว์นโหลดเอกสารการอบรมหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์ในกลุ่มอาเซียน

 

posted @ 16 กรกฎาคม 2558 8:50 by pooky

Previous Page | Next Page