Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

มะเร็งเน็ท ภัยเงียบที่มาโดยไม่รู้ตัว

มะเร็งเน็ท ภัยเงียบที่มาโดยไม่รู้ตัว

     เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งคือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายที่เกิดความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์รวดเร็วมากกว่าปกติ และอาจทำให้ก้อนเนื้อเกิดความผิดปกติจนในที่สุดก็จะทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น โดยถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งเท่าทีมี่รายงานไว้ในขณะนี้พบว่า ในร่างกายมนุษย์สามารถพบมะเร็งได้มากกว่า 100 ชนิด โดย มะเร็งเน็ท (NET, Neuroendocrine Tumor) ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้น้อย และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

     รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเน็ท (NET, Neuroendocrine Tumor) ว่า มะเร็งเน็ท (NET, Neuroendocrine Tumor) จัดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งในมะเร็งหลายชนิดที่เราเคยรู้จัก ในประเทศไทยพบได้น้อยและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการ แต่จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มพยาธิแพทย์ทางเดินอาหารและตับที่สนใจศึกษาโรคนี้ จากโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ 6 สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2549 พบผู้ป่วยที่มีเนื้องอกชนิดนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นมะเร็งภายในช่องท้องโดยประมาณ 10-15 รายต่อปี และอุบัติการณ์การพบผู้ป่วยมะเร็งเน็ทได้เพิ่มขึ้นภายในรอบสิบปีที่ผ่านมา ในสหรัฐอเมริกาพบโดยประมาณ 2.5-5 รายต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นกว่า 5 เท่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน เนื้องอกชนิดนี้มีต้นกำเนิดจากเซลล์นิวโรเอนโดคริน (neuroendocrine) กลุ่มเซลล์ชนิดนี้ประกอบด้วยเซลล์ที่สร้างและหลั่งสารเคมีที่ทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนหรือสารนำสัญญาณประสาท (neurotransmitters) จะพบได้ในส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ทั้งในอวัยวะที่เป็นต่อมไร้ท่อและระบบประสาท โดยกระจายแทรกในเนื้อเยื่อที่บุทางเดินอาหาร ตับอ่อน ทางเดินลมหายใจ ต่อมไทรอยด์ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ระบบไต และทางเดินปัสสาวะ และอาจจะพบในรังไข่และอัณฑะ ดังนั้นเนื้องอก NET จึงมีหลายชนิดและพบได้ในอวัยวะต่าง ๆ แต่จะพบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร ตับอ่อน

และปอด

     การจำแนกเนื้องอก NET ตามลักษณะอาการที่แสดงออกเป็น 2 แบบคือ ชนิดที่มีอาการและชนิดที่ไม่มีอาการ กลุ่มที่มีอาการแสดงทางคลินิกเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่หลั่งมาจากเนื้องอกนั้น เช่น มีอาการปวดท้อง ท้องเสียส่วนพวกที่ไม่มีอาการอาจจะมาพบแพทย์เนื่องจากก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการกดทับหรืออุดตัน อึดอัดแน่นท้อง หรือคลำเจอก้อนได้

     ปัจจุบันเรายังไม่ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งชนิดนี้ ดังนั้น นับว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ยากต่อการวินิจฉัยและการรักษา เพราะในช่วงเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายโรคทั่วไปอื่น ๆ เช่น มีอาการท้องเสียหรือถ่ายบ่อย คล้ายกับการเป็นโรคลำไส้แปรปรวน จึงทำให้แพทย์อาจสันนิษฐานว่าเป็นโรคชนิดอื่นได้ถ้าไม่นึกถึงโรคนี้ หรือเพราะเซลล์เนื้องอกแม้จะเติบโตช้า กว่าจะมีอาการของก้อนที่โตขึ้นอาจมีการแพร่กระจายไปที่ตับ อวัยวะใกล้เคียง หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเน็ทแล้ว โดยพบได้ประมาณ 40-50% ระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเน็ทจะแตกต่างกันออกไปตามระยะการดำเนินของโรค ชนิดของเนื้องอก ขนาดและตำแหน่งของจุดกำเนิดของก้อน

     แม้จะมีการตรวจระดับของสารบ่งชี้เนื้องอ กชนิดนี้ในปัสสาวะหรือในเลือด เช่น โครโมแกรนิน เอ (chromogranin A) ซึ่งก็มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งเน็ท แต่การตรวจก้อนเนื้อทางพยาธิวิทยาหลังผ่าตัดเพื่อยืนยันความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคเป็นสิ่งสำคัญ แม้อาจจะต้องมีประสบการณ์ในการที่จะวินิจฉัยแต่ไม่ยาก เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางพยาธิวิทยามีการวินิจฉัยโดยการย้อมอิมมูโนพยาธิวิทยาของก้อน รวมทั้งการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทำให้การรายงานผลทำได้ละเอียดถึงการจำแนกชนิดของเนื้องอก และบอกระดับทางพยาธิสภาพของก้อนเนื้องอก เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้นวิธีการป้องกันการถูกวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากเป็นโรคที่ถูกค้นพบมาไม่นานนักให้นึกถึงเนื้องอกนิวโรเอนโดคริน หรือมะเร็งเน็ทในการวินิจฉัยแยกโรคเสมอ

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 175 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หน้าที่ 31

posted @ Friday, April 8, 2016 1:50 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Shop men's clothing by Ralph Lauren. Discover men's casual shirts, men's sweaters, men's outerwear and more. Enjoy free shipping on orders over $125.

posted @ Friday, October 21, 2016 3:22 PM by cheap ralph lauren


Check out our tungsten ring selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our wedding bands shops.

posted @ Friday, March 22, 2019 9:21 AM by Tungsten Carbide Rings


Click here to post a comment