Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

มะเร็งปอดรักษาด้วยเคมีบำบัดก็พอ

มะเร็งปอดรักษาด้วยเคมีบำบัดก็พอ

     HealthDay News: การรักษาโรคมะเร็งปอดระยะก้าวหน้าด้วยเคมีบำบัดอย่างเดียว หรือใช้ยาเคมีบำบัดแล้วตามด้วยการผ่าตัดและการฉายรังสี ก็ให้ผลในการยืดอายุไม่ต่างกัน

     สตรีกลุ่มย่อยจำนวนหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งปอดในระยะก้าวหน้า ซึ่งมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆคนไข้เหล่านี้มักจะเริ่มรักษาด้วยเคมีบำบัดเพื่อยับยั้งการเจริญของมะเร็ง และชะลอการก้าวหน้า ต่อจากนั้นแพทย์ยังไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ที่จะรักษาต่อด้วยการผ่าตัด หรือการฉายรังสี ทั้ง ๆ ที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแล้ว

     Dr.Rajendra Badure หัวหน้าหน่วยผ่าตัดมะเร็งโรงพยาบาลทาทารำลึก ในเมืองมุมไบ กล่าวว่า ผลการวิจัยของเขาและคณะแสดงให้เห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องทำการผ่าตัดต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็คนไข้ยังหนุ่มหรือแก่ เป็นมะเร็งชนิดมีรีเชปเตอร์ฮอร์โมนหรือไม่ หรือแม้แต่มีการกระจายไปไม่มากหรือมากมายก็ตาม การผ่าตัดมิได้ช่วยยืดอายุแต่อย่างใด

     ผลวิจัยนี้ไม่น่าประหลาดใจ จากการทดลองในสัตว์ที่ทำมากว่า 30 ปีที่แล้ว การตัดเอามะเร็งออกก็เพียงแต่ทำให้เกิดมะเร็งในตำแหน่งใหม่ การศึกษาในคนพบว่าการตัดเนื้อมะเร็งเริ่มต้นออกอาจยืดอายุได้ แต่ยังไม่เป็นข้อยุติเพราะคนไข้เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้ว

     ดังนั้น เพื่อพิสูจน์ว่านอกจากการใช้เคมีบำบัดแล้ว ควรรักษาด้วยวิธีอื่นต่อ  หรือไม่ นักวิจัยสุ่มคนไข้หญิง 350 รายที่ได้รับผลดีจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้ว  แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ผ่าตัดหลังจากรักษาด้วยรังสี การฉายรังสีเพื่อเอาก้อนมะเร็ง          เริ่มแรกออก รวมทั้งต่อมนํ้าเหลืองใต้แขน อีกกลุ่มเฝ้าดูอาการและให้ยาตามความจำเป็น         หลังจากการติดตามโดยเฉลี่ย 17 เดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการยืดชีวิตระหว่าง     สตรีที่ผ่าตัดเอามะเร็งออกกับกลุ่มที่ไม่ได้ผ่าตัดเอามะเร็งออก พบว่ามีการเสียชีวิต 111 ราย     

ในกลุ่มที่ผ่าตัด และ 107 รายในกลุ่มที่ไม่ได้ผ่าตัด กล่าวคือทั้งสองกลุ่มมีการเสียชีวิต                         ไม่ต่างกันมากนี่นับเป็นการศึกษาในคนเป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะต้องมีคนไข้จำนวนมากกว่านี้       จึงจะชี้ชัดได้   

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 186 ประจำเดือนมกราคม 2557 หน้าที่ 5

posted @ Monday, April 25, 2016 3:52 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment