Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

พบเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำให้เป็นมะเร็ง

พบเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำให้เป็นมะเร็ง

     HealthDay News: แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem cell ยังมีข้อโต้แย้ง ผลงานวิจัยใหม่พิสูจน์ว่า เซลล์ที่แตกต่างมีในมนุษย์ จากการติดตามทางพันธุกรรมของนักวิจัยพบว่า มีการก่อกลายพันธุ์ของยีนที่เชื่อมโยงในการเกิดมะเร็ง เขาสามารถสะกดรอยย้อนไปถึงเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง เซลล์เหล่านี้เป็นรากเหง้าของเซลล์มะเร็งที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเจริญและแพร่กระจายเซลล์มะเร็งสเต็มเซลล์มะเร็งสามารถทดแทนตัวเองได้ และสร้างเซลล์มะเร็งชนิดใหม่เช่นเดียวกับที่เซลล์ปกติที่สร้างมาทดแทนได้

     Dr.Petter Woll จากสถาบันเอ็ม อาร์ ซี เวเธอร์ออล สำหรับการแพทย์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า เหมือนกับมีดอกแคนดิไลอันในสนามหญ้าเมื่อเกสรออกเท่าไหร่ก็ตาม หากไม่ถอนรากถอนโคนก็จะกลับมาใหม่

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และสถาบันคาโรลินสกีในสวีเดน กล่าวว่า การค้นพบนี้อาจมีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง เขาอธิบายว่าการมุ่งเป้าไปที่เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งไม่เพียงแต่กำจัดเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่ยังป้องกันเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือมิให้ก่อโรค

     การศึกษานี้มีคนไข้ 15 รายที่พบว่าเป็นโรค Myelodysplastic syndrome (MDS) ซึ่งเป็นมะเร็งที่พัฒนาไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (Acute myeloid leukemia) เขาตรวจเซลล์มะเร็งในไขกระดูกคนไข้ และติดตามผลในคนไข้ 4 รายตลอดเวลา มีคนไข้ 1 รายที่ติดตามผล 2 ปี อีก 2 รายติดตาม 30 เดือน และอีก 1 รายนาน 10 ปี นักวิจัยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบเซลล์ต้นกำเนิด ในการตรวจสมัยก่อนไม่น่าเชื่อถือแต่การศึกษานี้เขาหลีกเลี่ยงการตรวจ แต่ใช้วิธีติดตามไปถึงต้นตอ และการพัฒนาเป็นตัวก่อให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในคนไข้ MDS

     จากผลวิจัยพบกลุ่มเซลล์ MDS ที่มีลักษณะเหมือนสเต็มเซลล์มะเร็ง และมีเพียงเซลล์แบบนี้ที่ทำให้

มะเร็งแพร่กระจาย เขากล่าวว่าเซลล์กลุ่มย่อยของ MDS สเต็มเซลล์หาได้ยาก แต่มันสามารถทดแทนเซลล์มะเร็ง MDS และเป็นต้นกำเนิดของการก่อกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้โรคก้าวหน้า จึงเป็นการพิสูจน์ว่ามี สเต็มเซลล์มะเร็งจริงในมะเร็ง MDS เขาสามารถแยกกลุ่มย่อยของเซลล์มะเร็ง และแสดงให้เห็นว่าเซลล์หายากเหล่านี้ก็คือสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็ง และเป็นเซลล์ชนิดเดียวที่มีการเจริญของมะเร็งในคนไข้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งที่บ่งว่าหากจะรักษามะเร็งให้หายขาดจะต้องมุ่งเป้าไปทำลายเซลล์เหล่านี้ที่ต้นกำเนิด

     แม้ว่าการค้นพบนี้มิได้มีวิธีการรักษามะเร็งใหม่ ๆ แต่เขาเชื่อว่าจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ต้องมุ่งเป้าไปที่เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเขาเน้นว่าการศึกษานี้ดูเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง MDS มะเร็งชนิดอื่นจะมีชุดของเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งทำงานแตกต่างกัน หากเราทราบวิถีการพัฒนาเป็นมะเร็ง เราอาจจะมียาใหม่ที่มุ่งไปที่การควบคุมเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 191 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 หน้าที่ 4

posted @ Friday, April 29, 2016 3:51 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment