Saturday, April 21, 2018
You are here >   WPPC
Register  |  Login
 Text/HTML
Minimize
 

 

  
Minimize

 

 ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์เข้าอบรม

หลักสูตร “Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer”

 

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2559

ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

สัปดาห์ที่ 1  วันที่  20-26  มิถุนายน   2559
สัปดาห์ที่ 2  วันที่  25-29  กรกฎาคม  2559
สัปดาห์ที่ 3  วันที่  22-26  สิงหาคม   2559

 

 

*** ประกาศแจ้งเปลี่ยนกำหนดการอบรม ***

จากเดิม วันที่ 6 มิ.ย. 2559 - 26 ส.ค. 2559 เป็น วันที่ 20 มิ.ย. 2559 - 26 ส.ค. 2559


 

    

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

   - หนังสือเชิญ 

   - โครงการอบรม 

   - หัวข้อวิชาการ  

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทร. 02 2026800 ต่อ 2205
E- mail : nci.academic@gmail.com