9 สิงหาคม 2565
You are here >   คลังความรู้ > E-Learning
Register  |  Login


 

 

  
Minimize

VDO Hope to her
สาธิตวิธีการโพกผ้าบนศีรษะ

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 1 มะเร็งร้าย...รักษาได้

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 3 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 5 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 7 มะเร็งเต้านม กันไว้ดีกว่าแก้

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 9 เลี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 11 รวมใจ ต้านภัย มะเร็งกล่องเสียง

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 13 ปลอดโรคมะเร็งปอด

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 15 มะเร็งป้องกันได้ รักษาได้ เอาชนะได้

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 17 ก้อนที่คอโตไว อาจกลายเป็นมะเร็งต่อมธัยรอยด์

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 19 มะเร็งหลอดอาหาร โรคที่มากับสุขนิสัยการกินที่ไม่ดี

VDO วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
ตอน รถดิจิตอลแมมโมแกรม

  
Minimize

VDO
สองพี่น้อง กับความหมายที่ยิ่งใหญ่ของเส้นผม

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 2 7 สัญญาณอันตราย

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 4 มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายในตัวหญิง

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 6 มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 8 รู้ทันมะเร็งตับ

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 10 การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 12 รู้ทัน ป้องกันมะเร็งช่องปาก

VDO ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ตอนที่ 14 เลิกสูบบุหรี่ลดโรคมะเร็งปอด

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 16 กินดีอยู่ดีเกินไป ระวังมะเร็งลำไส้ถามหา

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 18 เรื่องน่ารู้ของมะเร็งกล่องเสียง

VDO สารคดีโรคมะเร็ง
ตอนที่ 20 Home Careเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

VDO ความเชื่อที่ผิด :
ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องตรวจสุขภาพ