9 สิงหาคม 2565
You are here >   surgery Fellowship Training > contect
Register  |  Login

 

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        กลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

        คุณกาญจนา  ทองคำ

        โทร.02 202 6800 ต่อ 2237

        e-mail : academic.nci@gmail.com