วิธีการหักเงินสมทบประกันสังคมจะมีวิธีการหักเงินผ่านช่องทางไหนบ้าง

ทำไมถึงต้องจ่ายเงินประกันสังคม

ใครก็ตามที่ทำงานเป็นข้าราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน จะต้องจ่ายเงินประกันสังคมทุก ๆ เดือน หรือที่เรียกว่าเงินสมทบ ซึ่งบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องจ่ายเงินืถกเดือนด้วย ทั้งนี้ ก็เนื่องจากว่าเงินสมทบประกันสังคมเป็นเงินก้อนที่ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้นายจ้างคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับ โดยเงินประกันสังคมจะเป็นการหักเงินออกจากรายได้ประจำหรือเงินเดือนของเรานั่นเอง ซึ่งอัตราเงินประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องชำระสูงสุดคือ 750 บาทต่อเดือน ถ้าถามว่าการส่งเงินประกันสังคมในปี 2023 นี้ คุ้มค่าไหม ก็ตอบได้ว่าคุ้มค่าอย่างมาก เพราะเราสามารถเบิกเงินดังดังกล่าวจากสํานักงานประกันสังคมได้เวลาที่มีเหตุจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล หรือในกรณีที่ตกงาน รวมถึงกรณีเสียชีวิต ฉะนั้น หากคุณเป็นผู้ประกันตนตามประกันสังคมมาตรา 33 ก็ดี ประกันสังคมมาตรา 39 ก็ดี หรือสิทธิประกันสังคมม 40 ก็ดี ก็ขอให้เข้าใจว่าเงินประกันสังคมมีความสำคัญกับคุณจริง ๆ ในระยะยาว

 

 

สิทธิประโยชน์ 7 ข้อ ของเงินประกันสังคม

รู้หรือไม่ว่าเงินประกันสังคมที่ถูกหักจากเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้น เป็นเงินสมทบประกันสังคมที่ให้สิทธิประโยชน์อยู่ด้วยกัน 7 ข้อที่ผู้ประกันตนอย่างเราต้องรู้เอาไว้ คือ 1. เป็นค่าหมอ ค่ายา และค่าทำฟันยามเจ็บป่วย 2. เงินประกันสังคมเป็นเงินชดเชยกรณีที่เราทุพพลภาพ 3. เงินประกันสังคมเป็นเงินค่าคลอดบุตร 4. เงินสมทบเป็นค่านมลูก หรือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตร 5. เป็นค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่เวลาที่ตกงาน 6. เป็นเงินสำหรับกรณีที่เราเสียชีวิต 7. เป็นเงินสำหรับช่วงเกษียณอายุ โดยในปี 2566 นี้ หากเราอยากรู้ว่ามีเงินประกันสังคมทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว สามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมของประกันสังคม หรือไปเช็คเงินประกันสังคมได้ในช่องทาง www.sso.go.th ประกันสังคม และแอพประกันสังคม sso connect สำหรับฝั่งนายจ้างเองก็ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมเงินสมทบประกันสังคมด้วยเช่นกัน นั่นคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกจ้างให้อยากเข้าร่วมทำงานกับบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานด้วยกันในระยะยาว

 

 

เงินประกันสังคมคืออะไร มีความสำคัญยังไง

น้อยคนที่ทำงานแล้วจะไม่รู้ว่าเงินประกันสังคมนั้นคืออะไร แต่ถ้าใครที่ไม่รู้จริง ๆ ก็พอจะอธิบายคร่าว ๆ ได้ว่าเงินประกันสังคมเป็นเงินออมภาคบังคับ ที่รัฐบาลต้องการให้คนไทยมีหลักประกันในชีวิต โดยจะมีการหักเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนเข้าสํานักงานประกันสังคม ซึ่งเราเรียกเงินส่วนนี้ว่าเงินสมทบประกันสังคม หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเงินสมทบรับเงินผ่านเลขสมัคร promptpay โดยเงินประกันสังคมยังมีความสำคัญอย่างมากต่อพนักงาน เพราะพนักงานจะสามารถเบิกเงินดังกล่าวสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม พิการ รวมถึงเมื่อเสียชีวิตก็จะได้มีเงินให้ข้างหลัง เรียกได้ว่าเงินสมทบประกันสังคมเป็นหลักประกันระยะยาวที่น่าสนใจมาก ๆ โดยใครก็ตามที่เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา 33 สมาชิกประกันสังคมมาตรา 39 และสมาชิกสิทธิประกันสังคมม 40 ที่สงสัยรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก็สามารถดูข้อมูลทางออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th ประกันสังคม

Scroll to Top